Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019:

GIMNAZJUM

Lp.

Nazwa  konkursu

Termin eliminacji

szkolnych

rejonowych

wojewódzkich

1.

Język polski

23.11.2018

godz.14:00

11.01.2019

godz.14:00

01.03.2019

godz.12:00

2.

Język angielski

16.11.2018

godz.14:00

16.01.2019

godz.14:00

05.03.2019

godz.12:00

3.

Język niemiecki

21.11.2019

godz.14:00

24.01.2019

godz.14:00

08.03.2019

godz.12:00

4.

Historia

22.10.2018

godz.14:00

07.12.2018

godz.14:00

18.01.2019

godz.12:00

5.

Biologia

07.11.2018

godz.14:00

10.01.2019

godz.14:00

07.03.2019

godz.12:00

6.

Geografia

19.10.2018

godz.14:00

14.12.2018

godz.14:00

04.03.2019

godz.12:00

7.

Matematyka

14.11.2018

godz.14:00

25.01.2019

godz.14:00

15.03.2019

godz.12:00

8.

Fizyka

08.11.2018

godz.14:00

09.01.2019

godz.14:00

12.03.2019

godz.12:00

9.

Chemia

15.11.2018

godz.14:00

17.01.2019

godz.14:00

14.03.2019

godz.12:00

10.

Informatyka

19.11.2018

godz.14:00

21.01.2019

godz.14:00

11.03.2019

godz.12:00

 

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

Lp. Nazwa przedmiotu Terminy eliminacji
I stopień

(szkolny)

II stopień

(rejonowy)

III stopień

(wojewódzki)

1. Język polski 26.10.2018 r.

godz. 14:00

07.12.2018 r.

godz.14:00

08.02.2019 r.

godz. 12:00

2. Język angielski 16.11.2018 r.

godz. 14:00

16.01.2019 r.

godz. 14:00

05.03.2019 r.

godz. 12:00

3. Język niemiecki 21.11.2018 r.

godz. 14:00

24.01.2019 r.

godz. 14:00

08.03.2019 r.

godz. 12:00

4. Historia 22.10.2018 r.

godz. 14:00

11.01.2019 r.

godz. 14:00

01.03.2019 r.

godz. 12:00

5. Biologia 09.11.2018 r.

godz. 14:00

18.01.2019 r.

godz. 14:00

27.02.2019 r.

godz. 12:00

6. Geografia 10.10.2018 r.

godz. 14:00

14.12.2018 r.

godz. 14:00

04.03.2019 r.

godz. 12:00

7.  

Matematyka

 

14.11.2018 r.

godz. 14:00

14.01.2019 r.

godz. 14:00

15.03.2019 r.

godz.12:00

8. Fizyka 08.11.2018 r.

godz. 14:00

09.01.2019 r.

godz. 14:00

12.03.2019 r.

godz. 12:00

9. Chemia 15.11.2018 r.

godz. 14:00

17.01.2019 r.

godz. 14:00

14.03.2019 r.

godz. 12:00

10. Informatyka 22.11.2018 r.

godz. 14:00

07.01.2019 r.

godz. 14:00

07.03.2019 r.

godz. 12:00

 

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/

 

Uczestnicy konkursów (Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2018/2019):

  1. W I stopniu (szkolnym) konkursów przedmiotowych może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV, a także gimnazjum i oddziału gimnazjalnego.
  2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  3. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu. Jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się stopnia szkolnego danego konkursu, to uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora.
  4. Uczestnicy stopnia II i III winni stawić się w miejscu odbywania konkursu przynajmniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem.
  5. Uczeń może przystąpić do odpowiedniego stopnia konkursu po okazaniu komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
  6. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału
    w konkursie.

Uczniowie zainteresowani udziałem w poszczególnych konkursach są proszeni o zgłaszanie się do nauczycieli odpowiedzialnych za organizację wydarzenia:

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W SP:

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

HISTORIA

BIOLOGIA

CHEMIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

INFORMATYKA

 

p. E. Milewicz

p. J. Karpińska

p. J. Wiśniewska

p. A. Szornack

p. A. Spigarska-Linde

p. A. Użlis

p. J. Suberlak

p. A. Szczęsna

p. B. Brzostowska

p. K. Gryszanowicz

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W GIMNAZJUM:

 

 

JĘZYK POLSKI

p. I. Kuśmierska

JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI

p. A. Przytarska
p. A. Szornack

HISTORIA

p. S. Ryznar

BIOLOGIA

p. A. Prądzińska

CHEMIA

p. J. Suberlak

GEOGRAFIA

p. A. Szczęsna

FIZYKA

p. B. Brzostowska

MATEMATYKA

p. M. Stankiewicz

INFORMATYKA

p. D. Rosenberg

2011 ZKPIG13 - Konkursy.
Powered by Joomla 1.7 Templates